Logo CentrumDeti.cz

Přihlášení na tábor

Jak se přihlásit na vybraný tábor?

Stačí, když vyplníte elektronickou přihlášku na našem webu. Jakmile přihlášku odešlete, nahraje se do našeho systému a obratem Vám dorazí email s potvrzením o přijetí.
Poté je potřeba uhradit cenu tábora převodem na náš účet, všechny platební údaje najdete v klientské sekci. Platbu lze rozdělit na uhrazení zálohy a doplatku. Záloha je 1500 Kč a je splatná 7 dní od přihlášení (může se mírně lišit tábor od tábora). V případě potřeby lze splatnosti upravit, ozvěte se nám.

Jak si zažádat o společné ubytování?

Jediné řešení je, že si všichni nastaví společné ubytovací heslo.
Pokud spolu bude chtít bydlet například Kačka, Lucka a Péťa, tak si spolu zvolí nějaké heslo (například "3SuperKamarádky"), toto heslo si pak každá sama nastaví v klientské sekci, v části "Ubytování". Tím nám dají vědět, že chtějí bydlet spolu. Pokud byste s tím měli potíže, můžem vám heslo nastavit někdo z vedoucích, nebojte se napsat/zavolat.

Odmítáme ovšem situaci, kdy nám přijde email a v něm seznam dětí, co mají bydlet spolu. V minulosti se stalo, že pak někdo z dotyčných heslo přepsal a tím se "odstěhoval". Výsledkem je, že pak spolu nebydlí a rodiče jsou na nás naštvaní, že jsme slíbili něco, co není pravda.

Pokud chcete, aby na pokoji nebyl již nikdo další, je nutné vytvořit skupinku která se přesně vejde na pokoj - v Hrachově jsou chatky a bungalowy po 5, 6 případně 7 lůžkách. Šlovice mají převážně čtyřlůžkové pokoje. Nikomu negarantujeme, že na pokoji bude pouze s kamarády.

Volba konkrétního pokoje/chatky není možná, nicméně pokud chcete dát nějak najevo, že byste opravdu moc chtěli bydlet na chatce například 1A, tak si heslo zvolte tak, aby nám to bylo při tvorbě ubytovacího pořádku jasné - například "ProsímeŠkemrámeChatka3A". V takovém případě se Vám pokusíme vyhovět!

Uzávěrka ubytování je většinou cca 14 dní před odjezdem, později se změna "ubytovacího hesla" nemusí už promítnout. Proto si prosím vše domluvte s předstihem.

Tábor je plný - jak funguje rezervace?

Pokud už se tábor zcela zaplnil, lze podat přihlášku v režimu rezervace.

Formulář je stejný jako u běžné přihlášky, ale po podání nemusíte platit zálohu. Rezervace jsou zohledňovány v pořadí, v jakém byly přihlášky podány. Pokud se uvolní místo, budeme Vás kontaktovat a požádáme Vás o doplnění přihlášky o zálohu.

Rezervace tedy není závazná a nezaručuje místo na táboře. Pokud Vás zajímá vaše číslo v pořadí náhradníků, můžete si ho zjistit po přihlášení v klientské sekci.

Hodí-li se Vám zaplněný turnus více než turnus, kde je místo, můžete podat přihlášku na oba turnusy a pokud se uvolní místo na rezervovaném turnusu, druhou, závaznou, přihlášku vám můžeme bezplatně stornovat. Nestane se tak však automaticky, je nutné nás o to požádat například emailem. Pokud se místo neuvolní, zůstává druhá přihláška závazná a máte povinnost ji zaplatit v souladu s našimi všeobecnými podmínkami.

Na tábor jsem zapomněl/a zvolit celodenní výlet

Ve Šlovicích běžně celodenní výlety nenabízíme. Pokud by v tomto ohledu nastala nějaká změna, budeme Vás informovat.

Napište nám mail na info@centrumdeti.cz a my Vám celodenní výlet přidáme. Případně je možné některé výlety přidat až při příjezdu na tábor, ale v tomto případě nemůžeme zaručit, že bude místo na výletě volné.

Omylem jsem podal/a více přihlášek na stejný tábor

Nic se neděje. Do mailu vám přijde několik shrnutí, každé obsahuje kód přihlášky. Přihlášky, které jste podali omylem můžete stornovat v klientské sekci. Nebudeme Vám za to účtovat žádné poplatky. Do poznámky o stornu jednodušše napište, že se jedná o duplicitu a omyl. Děkujeme.

Platba za tábor

Je možné využít příspěvek od zaměstnavatele nebo z FKSP?

Ano, u nás lze pobyt na táboře hradit až do jeho plné ceny z fondu FKSP nebo na fakturu. Pokud potřebujete fakturu vystavit, prosím vyplňte online žádost o vystavení faktury.

Co když dítě onemocní? Vrátíte peníze?

Obecně se řídíme našimi storno podmínkami. Záloha je vždy nevratná, doplatek pak vracíme v závislosti na termínu, kdy ke zrušení tábora dojde. Pokud za dítě najdete náhradníka, vracíme vždy plnou částku včetně zálohy. V případě, že dítě nemůže jet zejména ze zdravotních důvodů, řešíme případ individuálně. Pokud se tábor naplní, pak na žádost rodiče ve většině případů vracíme také celou platbu včetně zálohy. Na vrácení celé platby ovšem neexistuje žádný nárok, vždy záleží na individuálním posouzení dané situace ze strany sdružení.

Dostaneme slevu z ceny tábora, když dítě odjíždí dříve?

Ve výjimečných případech, kdy dítě odjede z tábora dřív (nebo naopak nastoupí později) lze snížit cenu o denní podíl stravy, kterou neodebere. V takovém případě řešíme každý případ osobně. Pokud se Vás týká tento případ, prosíme kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky. Všechny kontakty naleznete zde.

Stornovali jsme pobyt pro naše dítě. Kdy nám budou vráceny peníze?

Storno řešíme vždy až po skončení sezóny táborů. Vracíme standardně přeplatky i storna, většinou je vše vyrovnané nejpozději měsíc po skončení táborů. Pokud by se stalo, že Vám peníze nedorazí, prosím kontaktujte nás, abychom zajistili nápravu. Rozhodně není naším přáním kohokoliv poškodit, v daném objemu přihlášek se ale může stát, že něco nedopatřením opomeneme. Děkujeme za pochopení.

Jsou ceny Vašich táborů konečné?

Cena tábora je vždy konečná, zahrnuje dopravu, ubytování, pedagogický dozor a zapůjčení všeho potřebného vybavení v rámci daného zaměření.

Vyjímkou jsou příplatkové aktivity, které jsou vždy u táboru rozepsané zvlášť - zejména výlety. Může jít například o let balónem, wellness a podobně. Daná aktivita nikdy není povinná a je pouze zájmovým zpestřením pro děti, které o ni stojí. Některé aktivity je třeba objednat předem, některé, například bowling, je možné domluvit až na místě.

Před odjezdem na tábor

Kdy se dozvíme detailní časy odjezdů?

Informace k odjezdům zvěřejňujeme většinou cca. měsíc před odjezdem. Musíme vyřešit kapacity autobusů, aby vše navazovalo a podobně. Závisí to na zájmu o dopravu a možnostech dopravce. Standardně se vždy vychází z časů odjezdu z minulých let, změny jsou většinou minimální.

Kde spolu mohou účastníci komunikovat?

Jsme aktivní na mnoha sociálních sítích, v průběhu tábora si každé zaměření vede svou soukromou skupinu, kde jsou děti v reálném čase informovány (například o časech večeře atp.). Společný kanál najdete na Discordu, kde se mohou děti bavit mezi sebou i s vedoucími. Existuje též Facebookový skupina. Na discordu si děti musí požádat o přidání do soukromých kanálů pro jejich tábor. Obecné informace jsou však vidět hned. Všechny kanály jsou samozřejmě moderované.

Můj syn/dcera je bubeník - jak dopravit bicí?

Pokud je to možné, je nejlepší dítě dovézt na tábor i s bicí soupravou autem. Není to však nutné!
V každém případě si musí všichni bubeníci vézt svoje vlastní paličky, pedály a činely.

Na tábor jezdí každý rok více bubeníků, takže je fajn nás kontaktovat a domluvit se, jestli si dítě poveze svoje bicí nebo se s "někým podělí". Domluvu s ostatními účastníky Vám rádi zprostředkují vedoucí hudebního tábora. Děkujeme, že nám v tomto směru s organizací tábora pomůžete. Problém by byl, jak kdyby si všichni chtěli vézt svojí soupravu, tak kdyby jí nechtěl s sebou vzít nikdo...

Pokud jsou jednotlivé bubny v kvalitních obalech, je možné je na tábor dopravit i společným autobusem - na velké nástroje obvykle máme přívěs.

Pobyt na táboře

Může si dítě na tábor vzít mobil?

Mladším účastníkům to nedoporučujeme. Myslíme si, že by si děti z netechnických táborů mohly pobyt užít i bez mobilů. U technických táborů je pochopitelné, že člověk potřebuje neustále něco hledat nebo zaznamenávat, tam by se i vedoucí cítili bez mobilu jako bez ruky.

Tábor za mobily nijak neručí a děti se o ně musí starat samy. Každopádně nikomu mobil nezakazujeme a nebudeme ho nikomu brát. Připojení na wifi je většinou dobře dostupné, i když občas dochází k výpadkům.

Starší účastníci na vedoucí obvykle dostanou telefonní číslo/messenger/discord a mohou s vedoucími komunikovat v průběhu tábora takto.

Kdo jsou vaši vedoucí?

Náš tým je tvořen stálou skupinou vedoucích, o kterých víme, že jsou dostatečně kompetentní, a které dobře známe. Podíl nových vedoucích je většinou minimálí a vždy dochází k postupně obměně. Většinou se jedná o profesionály ze svých oborů dle zaměření tábora a zdatné pedagogy. Při výběru vedoucích dbáme na to, aby dokázali dětem předat nějaké zkušenosti a vědomosti, ale aby také děti dokázal zabavit a byl pro ně odpovídající autoritou a inspirací. Všichni naši vedoucí jsou samozřejmě psychicky a fyzicky způsobilí pro práci s dětmi, což dokládají lékařským posudkem.

Jaká je kvalifikace Vašeho zdravotníka?

Na našich táborech se na pozici zdravotníka střídá několik lidí. V každém případě se jedná o lidi z praxe (né „pouze“ absolventy zdravotnického školení), většinou lékaře nebo zdravotní sestry z nemocnice. Ačkoliv se na našich táborech za dobu naší existence nikdy nikomu nepřihodil žádný vážnější úraz, stále velice dbáme na kvalitní zázemí. Vybavení naší táborové lékárny přesahuje minimální výbavu dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví, máme například glukometr, tlakoměr a další potřebné přístroje. Vždy dbáme na to, aby naše vybavení bylo kvalitní, a abychom byli připraveni na téměř jakoukoliv situaci.

Jaké je hygienické zázemí na táboře?

Tábory pořádáme pouze v prověřených střediscích, která jsou adekvátně vybavena danému počtu dětí. Téměř každý rok je náš tábor preventivně kontrolován hygienickou stanicí. Nikdy nám nebyla uložena žádná sankce. Můžeme se naopak chlubit pochvalou. Pokud si chcete zázemí našeho tábora ověřit, napište nám o kontakt na danou KHS, kde Vám poskytnou reference.

Mohou si děti na tábor brát drahé věci?

Na tábory s sebou doporučujeme vzít pouze takové vybavení, které souvisí s daným zaměřením. Například na fotografickém táboře to je fotoaparát a příslušenství, na hudebním táboře hudební nástroje. Za mobilní telefony, notebooky a podobnou techniku nemůžeme nést odpovědnost. Děti si za vše, co si na tábor vezmou, ručí samy, nabízíme jim ale vždy možnost si vybavení uskladnit k vedoucím do vyhrazeného uzamčeného prostoru. Jedině tak můžeme zaručit, že se k vybavení nedostane nepovolaná osoba.

Jak jsou děti na táboře pojištěné?

Sjednáváme připojištění pro případ úrazu a odpovědnost za svěřené věci. Úrazovou pojistku jsme naštěstí zatím nikdy nemuseli čerpat. V případech, kdy dochází k plnění odpovědnostní pojistky, ale likvidace škody nebývá jednoduchá. CentrumDeti v tomto případě vystupuje v roli pojistníka, tedy zprostředkovatele pojištění. V případě škodné události pak s pojišťovnou jedná rodič a CentrumDeti ze své pozice nemůže likvidaci škody nijak ovlivnit. Proto důrazně doporučujeme, aby si s sebou děti na tábor nevozily drahé věci, které nutně nepotřebují.

Může dítě zůstat v areálu mezi dvěma turnusy?

Pokud Vaše dítě jede na více po sobě jdoucích turnusů, může zůstat v areálu mezi turnusy. V den odjezdu a příjezdu tadičně není zajištěn oběd (pokud není explicitně řečeno jinak). Každopádně je nutné nás o tom nějak informovat! a můžeme se individuálně domluvit i na obědě.

Novinky z Facebooku