Logo CentrumDeti.cz

Výlety na rok 2024 připravujeme.

Další informace k výletům

  • Minimální počet: z důvodu například vytížení autobusu nebo dodržení minimállního domluveného počtu dětí máme pro interní potřebu stanovaný vždy minimální počet dětí, při kterém daný výlet proběhne. Počty většinou nejsou nikterak šibeniční, nicméně v krajním případě může dojít ke zrušení výletu, v takovém případě se vrací 100% uhrazené ceny za výlet.
  • Maximální počet: některé atrakce jsou omezené počtem účastníků, může jít o limit autobusu nebo zkrátka o kapacitní a časové možnosti daného výletu - například Lasergame herna pohodlně nepojme víc jak 20 dětí. Může se tak stát, že při dosažení kapacity daného výletu z přihlášky výlet "zmizí" a nebude možné jej dále přiobjednat.
  • Ceny výletů se snažíme držet co nejníže, s dodavateli proto vyjednáváme o speciálních nabídkách a musíme se tak často uvázat k splnění různých podmínek. Snadno se pak stane, že například Tepfaktor v rámci tábora získáte levněji, než s rodinou a přáteli. A to i navzdory tomu, že musíme platit náklady spojené s dopravou vlastním autobusem.
  • Výlety lze později změnit, nicméně pokud je nový výlet příliš obsazený nebo naopak odhlášený výlet prázdný, může být změna problematičtější.
  • Stornopodmínky výletů: výlety lze zrušit bez jakéhokoliv postihu nejpozději 45 dní před začátkem tábora. V takovém případě vracíme 100% ceny výletu. Pokud dojde k pozdějšímu stornu, vždy řešíme individuálně podle aktuální obsazenosti výletu. Vždy se snažíme vyjít vstříc ale nelze toto už nijak garantovat. V krajiním případě již částku za zrušený výlet nevrátíme. V případě odhlášení z výletu v průběhu pobytu uhrazená částka VŽDY propadá. Vyjímkou může být nemožnost účasti na výletu ze zdravotních důvodů, záleží ale na posouzení táborového zdravotníka.

Novinky z Facebooku